Klik op een lade om te zien wat er in zit. Of ga met je muis op een laatje staan voor een beschrijving van de betekenis van dit laatje.
A B C D
Werken aan een passende en blijvende aanpak van opvang en educatie Aansluiten bij de individuele ontwikkeling van kinderen 0-6 jaar Het persoonlijk uitwisselen van informatie (bv. tussen leerkrachten en pm-ers) over de ontwikkeling van een kind Beleid over onderwijs, opvoeding, ouderbetrokkenheid, zorg & begeleiding
1 Taalontwikkeling (en beginnend lezen, schrijven, praten en luisteren) bij kinderen
2 Denkontwikkeling (en beginnend rekenen) bij kinderen
3 Sensomotorische ontwikkeling
4 Sociaal-emotionele ontwikkeling
5 Creatieve en expressieve ontwikkeling
6 De algemene ontwikkeling van het kind (dus niet specifiek één ontwikkelingsgebied)