Omschrijving

Het Boxtels Model

Naast de brochure ‘Het Boxtels Model in 1000 woorden’ is vanaf 2013 bij de gemeente Boxtel een uitgebreide publicatie verkrijgbaar geweest: 'Procesbeschrijving Boxtels Model. Werken aan een zorgzame leeromgeving voor 0 - 6 jarigen' (J. Hoex, C. van Aarle en A. Elenbaas van Ommen).

 

Dit boek beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het Boxtels Model en de concretisering naar de actuele praktijk. Het kan dienen als 'good practice' en inspiratiebron voor alle gemeenten en organisaties die zoeken naar een goede VVE- aanpak en met jonge kinderen werken.

Het boek zal vanaf 10 juni 2015 in te zien zijn op de website; 'Boxtels Model'.

Het Boxtels Model beoogt alle jonge kinderen een goede start te bieden voor het basisonderwijs en is in boekvorm samengevat. De methode zet in op een optimale opbrengst van samenwerking en deskundigheid dankzij complementair werken.

De gemeente Boxtel wil haar eigen ervaringen met het opbouwen van dit samenwerkingsconstruct graag delen in de vorm van deze publicatie, die tot stand is gekomen in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut Utrecht en KPC Groep Den Bosch. Juist in tijden van krimp en economische crisis biedt het Boxtels Model een handreiking voor partners uit kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs en andere lokale aanbieders in de pedagogische infrastructuur, om een duurzame samenwerking tot stand te brengen en vooral ook te onderhouden.

Download het boek