Van wie?!

Van wie is het Boxtels Model

Het Boxtels Model is vanaf de eerste dag een gezamenlijk bouwproject; de lokale partners zijn medeverantwoordelijk voor zowel proces als resultaat. Zij bepalen zelf het succes van hun samenwerking, door actief mee te denken en actief bij te dragen.

Het vullen, opschonen en aanvullen van de ladekast is een doorlopende activiteit. In samenspraak met de gemeente zijn de lokale partners hiervoor verantwoordelijk.

Werken aan kwaliteitsverbetering is nooit klaar; werken aan een zinvol en effectief samenwerkingsverband is nooit af. Omdat de activiteiten in het Boxtels Model niet alleen inzet van iedere partnerorganisatie vraagt, maar ook overleg en afstemming tussen partners onderling, kost dit altijd extra tijd. Daar staat tegenover dat tijdwinst behaald kan worden door activiteiten gezamenlijk aan te pakken of omdat kennis en ervaringen van andere partners kan worden benut. Het Boxtels Model heeft dan ook alleen bestaansrecht zolang alle partners actief betrokken zijn. Zodra de ladekast leeg blijft of niet meer wordt aangevuld, gaat niemand meer kijken. Ook het Boxtels Model kan alleen levend(ig) blijven als er cyclisch aan gewerkt wordt: vullen, evalueren en bijstellen. Om hieraan blijvende aandacht te besteden, blijven de vier thema’s van het Boxtels Model de dragers voor kwaliteitszorg. Alle werkzaamheden die nodig zijn om de verzameling te verbeteren, worden langs één of meerdere thema’s opnieuw op de agenda gezet.

Ga naar:
- Voor wie?
- Omschrijving

Meer Informatie:
Conny van Aarle van Gemeente Boxtel -