Het boxtels model

Wat is het Boxtels Model

‘In Boxtel willen we dat alle kinderen de kans krijgen zich goed te ontwikkelen’

Dat doen we door deskundigheid te bundelen en samenwerking te zoeken tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs. Daarbij worden andere relevante samenwerkingspartners betrokken zoals de Brede School, GGD, Bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Aan de hand van de vier onderstaande thema’s worden doelstellingen op een planmatige wijze uitgewerkt. Tijdens de jaarlijkse dag van succes worden proces en resultaat geëvalueerd en staan de successen van dat jaar centraal.

Thema 1

In het Borgdocument ligt de fundering voor het Boxtels Model namelijk de beschrijving van het inhoudelijk proces. (bij omschrijving kunt u procesbeschrijving en ontstaansgeschiedenis van het Boxtels Model vinden) Het tweede doel is het blijven borgen van beleid en afspraken.

Thema 2

Toekomstige situaties of activiteiten die aan inhoud of kwaliteit zouden winnen door extra (bij)scholing, worden opgenomen in het scholingstraject van het Boxtels Model.

Boxtels Model Schema

Thema 3

PR & Communicatie draagt zorg voor het informeren van diverse groepen via de diverse media.

Thema 4

Werken met het Boxtels Model betekent dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan de doorgaande leerlijn voor ieder kind, met stimulans op de vijf ontwikkelingsdomeinen.

In een digitale omgeving, in de zogenaamde ladekast, wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Deze manier van samenwerken is de methodische werkwijze in het Boxtels Model. De grondslag voor en de uitvoering van het Boxtels Model is zichtbaar in deze methodiek.

In eerste instantie is de ladekast ingezet en bedoeld voor lokale afstemming waardoor een doorgaande leerlijn ontstaat. Daarnaast wil gemeente Boxtel andere gemeenten inspireren. Het realiseren van een positieve en zorgzame opvoedomgeving is een taak waar alle gemeenten in Nederland voor staan. Door kennis en ervaring te delen, levert de gemeente Boxtel haar bijdrage aan dit maatschappelijk doel.

Ga naar:
- Van wie?
- Omschrijving